Veelgestelde vragen (FAQ)


Wat houdt het ministerieel besluit in?

Het ministerieel besluit waarvan sprake is, is het ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard. Dit werd gepubliceerd op 19 maart 2020 en gewijzigd op 12 mei 2021.

Het ministerieel besluit is terug te vinden via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/12/2021020955/staatsblad

In normale omstandigheden heb je als consument recht op een terugbetaling van het volledige aankoopbedrag van je originele ticket. Dit ministerieel besluit is echter opgemaakt om de vrijetijdssector te beschermen. Als elke consument zijn geld terug zou vragen kunnen vele festivals, concertorganisatoren, concertzalen, musea, etc. failliet gaan.

Het staat elke organisator vrij om te beslissen op welke manier zij deze norm die is opgelegd vanuit het ministerieel besluit in de praktijk willen omzetten.

Verplaatste evenementen

Op welke manier kom ik te weten wat er met mijn ticket gebeurt?

Elke organisator staat zelf in voor de communicatie rond zijn ticket regeling. Het is aangewezen om de website te consulteren van de organisator in kwestie.

Blijft mijn ticket geldig voor een evenement dat verplaatst is?

Als het evenement waarvoor je tickets hebt aangekocht, bijvoorbeeld een festival, voorstelling, wedstrijd of concert, wordt verplaatst binnen de termijn van 3 jaar en 2 maanden na de oorspronkelijke datum, of er wordt binnen die periode een evenement met dezelfde essentiële kenmerken georganiseerd, dan blijft je ticket in principe geldig voor het nieuwe evenement.

De organisator in kwestie zal in dit geval de nodige info verstrekken omtrent dat ticket. Je oorspronkelijke ticket zal geldig zijn voor het nieuwe evenement, of de organisator stelt een tegoed ter beschikking dat je kan spenderen aan een door hen georganiseerd evenement. Dit evenement moet dezelfde essentiële kenmerken bevatten als het oorspronkelijke evenement, en plaatsvinden binnen de 3 jaar en 2 maanden na het oorspronkelijk georganiseerde evenement.

Wat betekent een ‘evenement met dezelfde essentiële kenmerken’?

Met een ‘evenement met dezelfde essentiële kenmerken’ wordt bedoeld dat het nieuwe evenement van dezelfde aard is als het oorspronkelijke evenement.

  • Bij een festival wordt hier bijvoorbeeld hetzelfde festival bedoeld, dat onder dezelfde naam plaats vindt op dezelfde of een nabijgelegen locatie en met een gelijkaardig aanbod. Een festival kan in de praktijk echter nooit exact hetzelfde zijn.
  • Bij een concert wordt hiermee bedoeld dat het gaat om dezelfde hoofdact.

Kan het nieuwe evenement niet binnen de 3 jaar en 2 maanden na datum verplaatst worden, zal de tickethouder een terugbetaling ontvangen.

Wat als ik verhinderd ben op de nieuwe datum van het evenement?

De tickethouder moet de verplaatsing van het evenement of de tegoedbon aanvaarden tenzij hij/zij verhinderd is om aanwezig te zijn op de vervangende datum. Je krijgt dan het aankoopbedrag (inclusief service- en/of reserveringskosten) terugbetaald.

De tickethouder moet wel kunnen bewijzen dat hij/zij niet aanwezig kan zijn op de vervangende datum.

Wat wordt beschouwd als geldige redenen waarom ik eventueel verhinderd ben op de nieuwe datum van het evenement?

Het ministerieel besluit geeft geen specificatie over wat al dan niet als geldige reden wordt beschouwd waarom een persoon verhinderd zou kunnen zijn op de nieuwe datum. Wel moet er bewijs worden aangeleverd van de reden waarom de tickethouder verhinderd is. Enkel mits vertoon van bewijs heeft de tickethouder recht op terugbetaling van de aangekochte ticketprijs.

Het gaat hier dus om gegronde redenen, die maken dat je reeds geruime tijd op voorhand weet dat je het evenement niet zal kunnen bijwonen. Een vooraf geplande medische ingreep, een lang van tevoren gepland huwelijk of een lang van tevoren geplande reis zijn hiervan enkele voorbeelden.

Elke organisator zal zijn eigen beoordeling maken. Het is daarom aangewezen om de website van de organisatie in kwestie te bezoeken, of deze rechtstreeks te contacteren.

Afgelaste evenementen

Wat gebeurt er met mijn ticket als het evenement wordt geannuleerd?

Kan een evenement niet worden verplaatst naar een nieuwe datum binnen 3 jaar en 2 maanden na de oorspronkelijke datum, of wordt er in die periode geen evenement met dezelfde essentiële kenmerken georganiseerd, dan krijg je je geld – inclusief service- en/of reserveringskosten – terug. Je ontvangt de terugbetaling uiterlijk 3 maanden nadat het ministerieel besluit buiten werking is getreden.

Abonnementen, jaarpassen, seizoenspassen en dergelijke

Ik heb een abonnement, jaarpas, seizoenspas of dergelijke bij een organisator. Wat gebeurt hiermee?

Het is aangewezen om de website van de organisator te consulteren waarbij je een abonnement, jaar- of seizoenspas hebt aangekocht. Organisatoren zullen hier immers anders mee om gaan, afhankelijk van het tickettype, type voorstelling, etc.

Tegoedbon

In welke vorm zal ik mijn tegoedbon ontvangen?

De organisator is vrij om te beslissen op welke manier de tegoedbon wordt verstrekt. Dat kan je oorspronkelijke ticket zijn dat geldig blijft voor het nieuwe of verplaatste evenement. Een organisator kan er ook voor kiezen om een tegoed ter waarde van het oorspronkelijk gekochte ticket ter beschikking te stellen. Deze kan de tickethouder spenderen aan het nieuwe evenement of andere evenementen met dezelfde essentiële kenmerken van de organisator, binnen de termijn van 3 jaar en 2 maanden na datum van het oorspronkelijke evenement.

Hoe lang is mijn tegoedbon geldig?

Je kunt het tegoed gebruiken tot 3 jaar en 2 maanden na datum van het oorspronkelijke evenement waarvoor je een ticket had aangekocht.

Terugbetalingen

Kan ik mijn geld terugkrijgen in plaats van de tegoedbon?

In normale omstandigheden heb je het recht een volledige terugbetaling te krijgen. Echter is deze maatregel in het leven geroepen om de sector te beschermen.

Je kan je geld terugkrijgen in volgende situaties:

  • Het evenement wordt verplaatst maar je bent verhinderd aanwezig te zijn. Indien je dit kan bewijzen, krijg je op een redelijke termijn je geld terugbetaald.
  • Het evenement wordt afgelast. Wat wil zeggen dat een evenement met dezelfde essentiële kenmerken niet meer zal plaatsvinden binnen de 3 jaar en 2 maanden na de oorspronkelijke datum. Je zal dan binnen een redelijke termijn je geld terugbetaald krijgen.

Het staat iedere ticketkoper steeds vrij zijn geld niet terug te vragen; de sector zal u dankbaar zijn.

Faillissement

Kan de organisator failliet gaan?

De genomen maatregelen zijn net het leven in geroepen om dit risico tot een minimum te beperken. De geldigheidsduur van de tegoedbon is 3 jaar en 2 maanden. Op deze manier wordt het risico dat de tickethouder zijn geld niet terugziet wegens een faillissement op langere termijn beperkt.

Kan ik een donatie doen?

Graag zelfs! Elke organisatie zal dit op hun eigen manier opzetten; bezoek hiervoor rechtstreeks de website van de desbetreffende organisatie.

Onlangs werd LIVE2020 opgericht; een solidariteitsfonds voor en door verschillende spelers uit de Belgische livemuziek. De sector van de livemuziek slaat de handen in elkaar met het publiek en wil geld inzamelen om al wie livemuziek mogelijk maakt te helpen; van backliners tot stagehands, van muzikanten tot boekingsagenten, van dj’s tot podiumbouwers, van geluidstechnici tot roadies etc. LIVE2020 steunen kan door een gift over te maken, of door deel te nemen aan één van de acties. Je kan alle info op de website vinden.

Doet mijn evenement, organisator, theater of festival mee?

In principe kunnen alle Belgische theaters, concertzalen, organisatoren, poppodia, monumenten, musea en festivals van deze regeling gebruik maken. De verwachting is uiteraard dat zij dat ook zullen doen. Het is aan de organisator om de juist informatie te verstrekken aan zijn bezoekers. Het is aangewezen om de website van het evenement, organisator, theater, festival en dergelijke meer te consulteren voor meer informatie.

Heb je nog vragen?

Richt je in de eerste plaats tot de website van de organisator, en wacht verdere communicatie door de organisator af.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie